O Firmie Architectus

Niniejszym mamy przyjemno zaprezentowa nasz firm jako zesp dowiadczonych specjalistw we wszystkich dziedzinach projektowania architektonicznego i budowlanego oraz towarzyszcych im specjalnoci, Firma ARCHITECTUS powstaa w 2008 roku i jest prowadzona przez Pana Wojciecha Dvok bdcego architektem z uprawnieniami do projektowania bez ogranicze wpisanego na list witokrzyskiej Izby Architektw.

ARCHITECTUS
Pracownia Architektoczniczna
Wojciech Dvorak
ul. Warszawska 21/43
25-312 Kielce
tel. 501 502 251
Kontakt z nami
Data: 21-10-2011 Inwestor: Proins S.A.

Kompleksowy projekt: Osiedle Weroniki

Kompleksowy projekt: Osiedle Weroniki zlokalizowane gdzie w odlegej krainie gdzie projektanci korzystaj z dobrodziejstw technologii BIM oraz aplikacji firmy Autodesk. Taka to utopijna wizja pracy polskiego rynku projektowego.

Data: 21-10-2011 Inwestor: Proins S.A.

Projekt2

Projekt 2.

Data: 21-10-2011 Inwestor: Proins S.A.

Projekt 3

Projekt 3.

Data: 21-10-2011 Inwestor: Proins S.A.

Projekt 4

Projekt 4.